L’equivalència de les diferents unitats per mesurar una Finca rústica i/o forestal a la província de Girona i d’altres universals. I que podem trobar inscrites en les escriptures antigues.

Mesures antigues Girona  hectàrees

També cal dir que en algunes zones de l’empordà, gironès, Girona, Besalú, Olot, Garrotxa, Ribes de Fresser, Camprodón, Puigcerdà i tota la seva àrea d’influència les utilizaven i les tenien com a pròpies.

Així trobem les unitats de vessanes, quarteres, jornals, canas, palmos, quarts

  • 1 VESSANA equival 0,2187 ha
  • 1 QUARTERA (cuartera de Besalú i Olot) equival 0,2977 ha
  • 1 QUARTERA (cuartera de Ribes de Fresser i Camprodon) equival 0,2461 ha
  • 1 JORNAL (de Puigcerdà) equival 0,3646 ha

 

  • 1 CANA TÉ 1,55904 METRES
  • 1 CANA TE 8 PALMOS
  • 1 PALMO TE 4 QUARTS[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]