Cadastre i Propietat2018-03-02T07:24:26+00:00
Loading...

Cadastre i Propietat Girona

Sovint les propietats presenten irregularitats tant en el Cadastre o en les escriptures i sen’s presenten les següents preguntes:

  • Quin són els límits de la meva finca segons les escriputres?

  • On comença i on acaba la meva propietat?

  • Són correctes els límits que apareixen al cadastre?

  • Quina superfície té la meva finca o parcel·la?

Llindars topografia ofereix solucions a aquestes irregularitats que presenten al cadastre, a l’escriptures i al registre de la propietat. Fent un aixecament topogràfic de la finca rústica o urbana mesurem la seva superfície i delimitem amb precisió els límits reals de la propietat.

Tindràs un informe complert on es recopila diferent documentació: cadastre (tant acutal com antiga: vols fotografics de 1945- 1956, amillarament, cadastre antic), escriptures, … per poder resoldre aquestes problemes.

ERRORS CADASTRALS

De límits o superfície

Discrepàncies Geomètriques

Necessites un aixecament topogràfic per corregir les discrepàncies a cadastre

LOCALITZACIÓ DE FINQUES

No surt la finca a cadastre

Finques sense correspondència cadastral

L’estudi històric de finques ens ajudarà a trobar-la

TITULARITAT DE CAMINS

De límits o superfície

El camí és públic o privat?

Un estudi d’investigació històrica de camins (documents i fotografia aèria 1945-56)

IMMATRICULACIÓ DE FINQUES

No tinc escpritura de la Finca

Finca que té Cadastre però no tinc Escriptura

Et farem un aixecament topogràfic dels límits de la finca

Gestionem les declaracions cadastrals:

Una vegada hem realitzat l’estudi complert presentem a cadastre la sol·licitud necessària per a que es corregeixi:

Model 901. Alteració de la titularitat, variació de la quota de participació en bens immobles.
Model 902. Nova construcció, ampliació, reforma, o rehabilitació de bens immobles.
Model 903. Agregació, agrupació, segregació o divisió de bens immobles.
Model 904. Canvi de cultiu, aprofitament i  ús.

Oficina Virtual del Catastro

Busca amb la referència cadastral la teva parcel·la.

Sede electrónica catastro Girona
Oficina Virtual del Catastro

Registre de la propietat Online

Consulta les dades regitrals de la teva finca.

Registro Online

Visualitzador per Cartografia Cadastral

Busca la teva finca sobre mapa o amb GPS del mòbil

Sede electrónica catastro Girona
Visualitzador de cartografia Cadastral (ICC)