Loading...

Topografia Girona

Ets propietari d’una finca rústica? Problemes amb els límits o superfície del cadastre o de les escriptures?

Et donem solucions de topografia per resoldre conflictes relacionats amb cadastre i registre de la propietat. Realitzem aixecaments topogràfics per calcular la superfíce de la seva parcel·la amb GPS amb precissió centimètrica. Els resultats de superfície que hem obtingut en la medició topografica els comparem amb la superfície cadastral i la superfície escripturada, delimitem les finques per solucionar els problemes administració i/o amb el veí.

  • Aixecament topogràfic per delimitar i amidar finques rústiques.
  • Arxius GML pel Notari i Registre de la Proietat.
  • Gestoria cadastral (Tràmits amb el cadastre per modificar: Titurlars, limits de parcel·la, canvis d’ús).
  • Drets de pas i servituds entre finques rústiques.
  • Immatriculació de finques registrals.
  • Informes per a expedients de major cabuda i excés de cabuda.
  • Certificats de compra-venta (límits i amidaments en cadastre i registre propietat).

Aixecament Topogràfic

Topografia Girona - Empordà Finca privada
Topografia Girona Aixecament topografic finca urbana

Topografia per correcció d’errades cadastrals:

Els límits que apareixen al cadastre de la parcel·la són els reals?

Els límits de cadastre no tenen perquè ser els reals sol és una representació gràfica per pagar impostos.

Quines mides té la meva parcel·la rústica?

Realitzem l’aixecament topogràfic dels límits de la finca amb GPS centimètric per calcular la superfície i comprovar posteriorment si aquests corresponen als cadastrals i els de l’escriptura. En cas que no corresponguin redactarem un informe de discrepàncies per presentar a cadastre per a que es corregeixi.

PROFESSIONALITAT

Des de Llindars topografia t’oferim professionalitat dels nostres tècnics. Desenvolupem les feines amb l’equip d’última tecnologia ens GPS centimètrics. Oferim treballs de especialitzats tant en finques rústiques, forestals o agràries i propietats urbanes i adaptem el pressupost a mida de la feina que es requereix. Sobretot treballem en les províncies de Girona i Barcelona, encara que també es poden realitzar serveis en altres.

  • Topografia Girona

  • Topografia Barcelona