Cartografia digital

Cartografia digital web, inventaris, rutes i SIG per a Ajuntaments

Llindars ofereix solucions integrals dels elements existents en el territori amb l’objectiu de posar en valor aquests elements. Realitzem: inventaris, cartografia web, GIS, GNSS…  Tenim vocació per donar suport i facilitar a les entitats públiques, donant suport tècnic recopilant els elements en mapes per facilitar la gestió del territori en àmbits urbanístics, turístics,  medioambientals, patrimoni públic, subvencions, etc. El nostre objectiu es crear cartografia per la seva difusió i que estigui a l’avast de tothom.

  • Inventari i Catàleg de masies.

  • Inventari en Cartografia digital de: immobiliari urbà, contenidors, clavegueram, etc.

  • Cartografia digital per web turístiques.

  • Gestió de patrimoni públic: busqueda de parcel·les cadastrals i finques registrals.

  • Informes i cartografia temàtica per subvencions d’incendi, camins, senyalitzacions.

  • Digitalització de cadastre, planejament urbà, capes ambientals, incèndis, catastrofes, etc.

  • Disseny de cartografia digital i en paper per les àrees de turisme, urbanisme i medi ambient.

  • Creació, disseny i execució de rutes de senderisme, marxa nòrdica, familiars i temàtiques.

Cartografia per web /Inventaris/ Rutes