Topografia Girona :

Serveis de topografia, peritatges, Cadastre i SIG

Llindars topografia Girona oferim diferents serveis topografia a particulars i advocats. Realitzem aixecaments topogràfics de les finques rústiques i urbanes. Revisem el límits de la finca tant a camp com amb la cartografia cadastral. Contrastem el límit mesurat de la finca amb la documentació cadastral, escriptures i registre de la propietat.

Fem estudis de la finca a partir de l’arxiu històric del cadastre i d’altres documentacions per buscar els possibles errors en el parcel·lari cadastral o per detectar les variacions dels límits entre finques o camps.

Per a admnistracions públiques oferim diferents serveis de cartografia digital i offline que poden necessitar tant per gestionar el territori o promocionar el patrimoni cultural i turístic. Desenvolupem  cartografia per a webs, inventaris i georeferenciar serveis o immobles,  catrografia per a subvencions,  SIG en diverses àrees: medi ambienta, urbanisme, promoció turística…

Topografia Girona

 • Aixecament topogràfics de finques rústiques i urbanes.

 • Arxiu GML per notaris i registre de la propietat
 • Aixecament Topogràfic GPS centimètric (GNSS)

 • Actes d’atermenament o Actes de desline entre porpietaris.
 • Afitament de finques rústiques (fites georeferenciades).
 • Certificats de superície d’una finca.

Cadastre i Propietat

 • Correció d’errors cadastrals. (Superfícies i límits)
 • Estudis històrics de la propietat (delimitació, registre i cadastral).
 • Immatriculació de finques registrals.
 • Segregacions i agrupacions de finques registrals.
 • Aclariment d’escriptures antigues i transmissions d’herència.
 • Expedients de major cabuda i excés de cabuda.

Peritatge judicial

 • Dictàmens i informes percials per determinacions de cabudes de finques rústiques.
 • Conflicte entre límits de finques rústiques.
 • Geolocalitació de bens i immobles i activitats econòmiques.
 • Resolució de conflictes en la llei de costes i dominis públics. (ZMT)
 • Medicions i informes pericials, resolució de conflictes sobre els límits, cabudes, ubicació de finques.
 • Estudis històrics de finques registrals a través de les escriptures, cadastre i amillarament.

Cartografia digital online i SIG

 • Inventaris de camins públics, catàleg de masies, immobiliari urbà, etc.
 • Cartografia digital i SIG per urbanisme, turisme o medi ambient.
 • Disseny per senyalització de rutes o camins (banderoles, plafons, etc.)
 • Marcació de camins, rutes i senders amb GPS.
 • Disseny de cartografia turística (mapes turístics, tríptics).
 • Cartografia digital (Mapes online Instamaps, Goolge Maps, Carto DB)
 • Projectes SIG (Sistemes d’informació Geogràfica).

LLindars Topografia Girona

Vols saber quin cost té un aixecament topogràfic o mesurar la teva finca?

Et fem el pressupost gratuït i sense compromís.

Topografia Girona de finques rústiques | La Selva | Empordà | Maresme