Topogràfic-arbitri

Plànol d’arbitri

A tots els efectes tenir normalitzats els registres en els quals s’hi inclouen les finques és un fet necessari, verificar que no hi han errors en el cadastre. Aquesta normalització passa per tenir constància de la limitació real d’una finca i per pretendre després que el cadastre reflecteixi fidelment la realitat d’aquesta delimitació.

Coneixement de les partions (lindes)

Actualment cada cop menys persones coneixen les partions entre les diferents finques, persones que normalment són d’avançada edat i que han treballat a bosc molts anys. És raonable, doncs, interessar-se a delimitar les finques i que en quedi constància, mitjançant plànols, per garantir una certesa davant de futures problemàtiques derivades de conflictes entre propietaris per qüestions de delimitació.