Medició de finques forestals o agrícoles amb GPS:

La medició de finques i parcel·les agrícolas es realiza amb el métode més adequat, utilizant un receptor GPS d’alta precisión y diversos instrumentos tècnics. I es delimitarà en les finques forestals principalment per les fites a camp trobades i en finques agrícoles sobretot pels marges.

Les finques, parcel·les o terrenys tenen una determinada superfície que pot ser mesurada per métodes directes o indirectes.

Sovint en les escriptures d’una finca o en el cadastre consta una superfície que no es correspon amb la realitat. L’única manera de conèixer el que realmente medeix una finca és realitzar una medició de finca a partir d’un plànol topogràfic de la finca on consti els límits identificats sobre el terreny

Medició de finques amb GPSEl métode més utilizat en la medició de finques en l’actualidad consisteix en que el perit, utilitzi un receptor GPS, repassi el perímetre de la finca captant les coordenades de les fites, pedres, torrents, parets o feixes i altres elements que solen delimitar les finques sobre el terreny. I si cal també es realitarà una fitxa detallada amb les dades de la fita (orientació, tipus, mides, coordenades, etc.) i fotografia.

Després, en el despatx es bolquen les dadeos (coordenades i tracks o rastres) recollits amb el GPS, i és realitza al traçat dels límits sobre una base topogràfica de l’ICC o IGN a l’escala convenient. Amb això s’obté un plànol de la finca amb els seus límites reals, mitjançant el programari SIG  (Sistemes d’informació geògrafica) amb el que es calcula de manera exàcte la superfície i el perímetre de la finca. 

Una vegada es té el plànol amb el límit de la finca real és contrasta amb els límits de parcel·les cadastrals per saber quines són les que estan afectades ja sigui per falta de superfície a la finca com per que sobra.