A partir d’un article del pèrits calígrafs Orellana de Castro que tenen al seu blog podem extreure unes bones recomanacions  pels perits a l’hora de fer una vista oral.

He escollit algunes però ho podeu veure sencer a «Consejos muy prácticos para el perito citado a una vista oral»

-Llegir de nou el dictàmen i preparar bé l’exposició oral abans de la vista oral (probablament fa mesos que el vas fer)
-Preguntar a l’advocat si hi han altres dictàmens de perit que et puguin contradir.
-Demanar amb antelació, si cal , que s’habilita la Sala de Vistes per l’exposició de medis audiovisuals.
-Parlar a 10 cm del micro perquè t’escoltin bé. Demanar permis al jutge tant si vols parlar com per pujar a l’estrat.
-Quan s’hagi de ratificar el teu dictàmen demana que te’l mostin i comprovar que és el teu i que hi es tot.
-Quan l’advocat et pregunti per la ratificació de les conclusions hem de ratificar integrament la conclusió i el total del dictàmen.
-Quan exposem hem d’intentar clarificar en quina pàgina està el que exposem. Així facilitem al jutge el seguiment de la nostra tesi.
-Parla amb un to alt i clar. Se concís i convincent en les nostres explicacions. Fugir de temps verbals condicionals i condueixin al dubte o inseguretat.
-Una vegada s’ha acabat la nostra compareixença ens podem quedar a la sala a escoltar els altres pèrits.

Perit_judicial_dictamens_llindars

 

Pèrit judicial