Conflictes entre veïns pels límits entre finques.

Quan hi ha un conflicte per la delimitació d’una finca entre veïns és apropiat realitzar un informe pericial fent un aixecament topogràfic on indiqui exactament els límits entre les finques. Si és realitza un acte d’atermenament entre els propietaris serà suficient per solucionar la problemàtica.

Sinò hi ha acord serà nessari la intervenció d’un perit especialitzat que ajudi a clarificar el problema i que realitzi un informe pericial per poder empendre les accions accions oportunes.

Fita_limit_entre_finques

«Les finques registrals estaven senyalitzades amb elements que indicaven els punts concrets per on seguien els límits entre finques rústiques com són les termes, fites, marques en les pedres, marges de camp, torrents, esquenes de muntanya, arbres singulars i altres… depenent de la zona»

 

 

TORNAR A PERITATGES