DavidDavid_Vega_Puig Vega Puig,  Geògraf 

Currículum 

Especialització:  Propietats rústiques i urbanes. Cartografia i Sistemes d’Informació Geògràfica.

Experiència: Treballar en una Consultoria i enginyeria forestal, Best Desenvolupament  com a Cap de projectes i tècnic en SIG i Cartografia.  Durant tots aquests anys he tingut en diferents camps des de resolre conflictes de Cadastre, escriptures i registre de la Propietat, realitzar informes pericials, creació de cartografia temàtica per usos medio-ambientals, urbans  i turisme. Suport a la redacció i creació de plànols de PTGMF i OF, Estudis de deslindes de finques, treball amb GPS submètrics i etc.

 Perits judicials Girona geògraf David Vega Puig

 Aparellador Girona Raúl_MuñozRaúl Muñoz Pacheco 

Currículum

Aparellador – Arquitecte Tècnic 

Experiència: Informes i dictàmens pericials, amidaments i cabudes, cèdules d’habitabilitat, projectes, rehabilitacions, obres, direcció d’obres, certificats energètics, plans de seguretat, etc.